1. Algemeen

De navolgende voorwaarden gelden voor alle leveringen. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Bestelling

Het in de webshop aangeboden productassortiment is een uitnodiging voor de klanten om een aanbod voor de koop te doen tegen de in de webshop opgegeven condities. Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn inclusief de wettelijke BTW kosten. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. Leathermastershop.nl behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft. Kunnen wij een bestelling niet uitvoeren, dan informeert Leathermastershop.nl u zo spoedig mogelijk hierover.

3. Levering en verzendkosten

De levertijd bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken.

4. Betaling

Pas wanneer de betaling door Leathermastershop.nl is ontvangen zal worden overgegaan tot verzending van de producten.

5. Wettelijke instructies inzake herroeping en retourzending

Recht van retour: U kunt de goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen terug geven door de goederen retour te zenden. De termijn begint ten vroegste met de ontvangst van de goederen en deze instructie. Voor de inachtneming van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. In ieder geval geschiedt de retourzending op uw kosten en uw risico.
De retourzending dient te geschieden naar:

Leathermastershop.nl
Zeeduinweg 386
1361 BG Almere

6. Gevolgen van retourzending

In geval van een geldige retourzending moeten de door beide partijen ontvangen prestaties terugverleend worden en eventueel vruchtgebruik (bijv. voordelen door het gebruik) teruggegeven worden. Bij een verslechtering van de goederen kan Leathermastershop.nl schadevergoeding verlangen. Voor het overige kunt u de plicht tot schadevergoeding voorkomen door de goederen niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten dat de waarde kan beïnvloeden.

7. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoonsbetrokken gegevens vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden.

8. Overig

Op alle contracten en afspraken tussen de klant en Leathermastershop.nl is het Nederlands rechtsysteem van toepassing.